Sociale verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid

De eerste sociale waarde van Ecogarantie: respecteer mensenrechten

Mensenrechten

Het is van levensbelang dat onze merken de basis mensenrechten respecteren zoals vrijheid, gelijkheid, werkrechten… Deze rechten moeten gerespecteerd worden doorheen het volledige productieproces. Het Ecogarantie label wordt nooit toegekend aan een merk dat de basis mensenrechten niet respecteert.

De eerste sociale waarde van Ecogarantie: respecteer mensenrechten

Mensenrechten

Het is van levensbelang dat onze merken de basis mensenrechten respecteren zoals vrijheid, gelijkheid, werkrechten… Deze rechten moeten gerespecteerd worden doorheen het volledige productieproces. Het Ecogarantie label wordt nooit toegekend aan een merk dat de basis mensenrechten niet respecteert.

Geen discriminatie

We streven naar gelijke rechten voor en een gelijke behandeling van alle werknemers zonder discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, origine, filosofische overtuigingen of seksuele voorkeur. Onze merken moeten iedereen met waardigheid behandelen en respect tonen. Alle individuen worden gewaardeerd.

De tweede sociale waarde van Ecogarantie: geen discriminatie
De tweede sociale waarde van Ecogarantie: geen discriminatie

Geen discriminatie

We streven naar gelijke rechten voor en een gelijke behandeling van alle werknemers zonder discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, origine, filosofische overtuigingen of seksuele voorkeur. Onze merken moeten iedereen met waardigheid behandelen en respect tonen. Alle individuen worden gewaardeerd.

De derde sociale waarde van Ecogarantie: fair trade

Fair trade

Fair trade en integriteit staan centraal in onze waarden. We raden daarom aan dat eerlijke prijzen moeten betaald worden aan de leveranciers en ook de consumenten moeten eerlijke prijzen krijgen. Dit verzekert een goede relatie tussen leverancier, verwerker en consument.

De derde sociale waarde van Ecogarantie: fair trade

Fair trade

Fair trade en integriteit staan centraal in onze waarden. We raden daarom aan dat eerlijke prijzen moeten betaald worden aan de leveranciers en ook de consumenten moeten eerlijke prijzen krijgen. Dit verzekert een goede relatie tussen leverancier, verwerker en consument.

Veiligheid
Duurzaamheid