Merken met ecolabel: hoe kunnen bedrijven gecertificeerd worden?

Vraagt u zich af hoe merken met ecolabel gecertificeerd worden? Aan welke voorwaarden voldoen ze dan? Hoe weet u zeker dan het product de standaard van het ecolabel blijft volgen? In dit artikel beantwoorden we al uw vragen over merken met ecolabel.

Wat moet een merk doen om gecertificeerd te worden?

Een certificatieprocedure doorlopen is een intensief proces. Het gebruik van een label is immers een belangrijk gegeven voor zowel het merk als de consument. Enerzijds kan het merk via het label communiceren over de toewijding aan de natuur, terwijl anderzijds de consument een merk z’n normen en waarden kan ontdekken.

Om gecertificeerd te worden en dus het Ecogarantielabel te kunnen gebruiken, moet het merk een onafhankelijk controle-orgaan contacteren. Deze controleren het merk namelijk en volgen het nadien ook op. Hierdoor kan Ecogarantie neutraal blijven tijdens de procedure, we hebben immers geen inmenging in het controleproces van de merken met ecolabel. Het orgaan gaat het volledige bedrijf controleren: de prijzen, het productieproces, de ingrediënten… Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Eenmaal de controle afgelopen is, zal het orgaan ons contacteren en een rapport opsturen. Indien positief, wordt het merk gecertificeerd en is het toegelaten het Ecogarantie label te gebruiken. Indien niet aan onze standaard voldaan werd, krijgt het merk geen toestemming het label te gebruiken.

Hoe kunnen merken met ecolabel gecertificeerd blijven?

We zijn er ons van bewust dat het voor een merk gemakkelijk is om éénmalig aan de standaard te voldoen en daarna iets minder strikt te werk te gaan. Bij Ecogarantie voorkomen we dit! Onze merken met ecolabel worden namelijk op zeer regelmatige basis opnieuw gecontroleerd. De onafhankelijke controle-organen gaan namelijk minstens jaarlijks langs om te controleren als het merk nog steeds aan de standaard voldoet.

Bij een inbreuk kunnen de organen een sanctie opleggen aan de merken met ecolabel voor het niet naleven van de voorwaarden. Afhankelijk van het soort inbreuk wordt er een bepaalde tijdsperiode toegekend aan het merk om hun proces aan te passen. Indien de aanpassingen niet gemaakt werden binnen deze periode, is het merk niet langer gecertificeerd. Het Ecogarantie label kan dan niet meer gebruikt worden op de producten.

Tessa
Partagez cet article

Articles Similaires

Eco-friendly alternatives for the bathroom

Omarm zero-waste als een gezondere en zuinigere levensstijl.

Environmental transition - Sustainable solutions

Faced with the challenges of global warming, the environmental transition to carbon neutrality by 2050 is crucial. Explore the issues,...

Organic Cosmetics - Discover the benefits of natural products.

Are organic cosmetics effective? Composition, ingredients, and benefits of natural cosmetics.